Peter de Lange
Stijl:  Schilderkunst | Locatie: Peter de Lange ➜

 Naast kunstenaar was ik lang parttime wiskunde­leraar op een vwo-school. Een minder gekke combinatie dan je op het eerste gezicht zou denken...In beide vakken gaat het om oplos­singen zoeken, waarbij behalve kennis en vaar­digheid ook creativiteit nodig is. Alleen is bij schilderen niet de verklaring het doel. Het doel is daar een oplos­sing die niet een­duidig is in zijn betekenis. Het is meer een gevoelde oplossing dan een berede­neerde oplossing, waardoor het beeld nog een raadsel in zich bergt.
Een greep uit het werk van Peter de Lange


Meer over Peter de Lange